Žijeme na čtyřce společně 2021


Zajímá vás, jak se v České republice líbí cizincům? Chcete se dozvědět více o integraci cizinců a zažít multikulturní akce? Víte, jak zapojit žáky do integračních aktivit? Pak vás určitě zaujme projekt „Žijeme na čtyřce společně 2021“. Pokud jste pedagogickým pracovníkem, cizincem či zájemcem o multikulturní prostředí a integraci cizinců, můžete se těšit na několik událostí, které se letos chystají.

Plánované akce 2021 - new colorHlavním tématem tohoto projektu je vzdělávání cizinců, jak dětí, tak dospělých, a rovněž vzdělávání majoritní společnosti, které je důležité pro vzájemné porozumění. Toto téma se promítá v integračních aktivitách na území městské části Prahy 4, a to ve spolupráci s několika nevládáními neziskovými organizacemi, jejichž cílovou skupinou jsou, mimo jiné i cizinci. Projekt usiluje o to, aby se Praha 4 stala domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu a místo narození.

Podpora rozvoje společnosti je dalším tématem, kterému se projekt věnuje,
a jehož cílem je snižování napětí mezi obyvateli z řad Čechů, ale i migrantů. Součástí úspěšné integrace je podle projektového záměru především znalost českého jazyka, u dospělých a dětí s odlišným mateřským jazykem.

"Integrovat cizince, kteří se rozhodli pracovat, podnikat a žít s námi v naší zemi, je velmi důležité pro překonávání kulturních a sociálních rozdílů a pro vzájemné porozumění," říká starostka městské části Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011), která má ve své gesci i oblast školství a národnostních menšin.
"Snazší je to se školními dětmi, které se hodně věcí naučí od svých spolužáků a při výuce ve škole, méně snadné pak pro dospělé. Proto jsou tak důležité kurzy českého jazyka pro dospělé cizince, kteří zde již nějakou dobu žijí. Neméně důležité jsou i kurzy sociokulturní orientace, kde se cizinci dozvědí základní informace o české literatuře geografií," vysvětluje starostka a dodává: "Jsme ráda, že projekt „Žijeme na čtyřce společně 2021“ pamatuje i na kulturní akce včetně komentovaných prohlídek Prahy. Je toho opravdu hodně, co chceme našim novým spoluobčanům říci, a to vše bychom nezvládli bez velké pomoci a úsilí různých neziskových organizací, které jsou součástí tohoto projektu i v letošním roce."

„Náš projekt pro rok 2021 je velice rozsáhlý, zahrnuje však všechny oblasti adaptačních procesů mezi cizinci a Čechy. Zaměřuje se i na propojení majority i minority a na mezigenerační propojení,“ doplňuje koordinátorka projektu Anna Chválová.

V rámci projektu bude realizováno celkem 11 dílčích projektů, které budou rozděleny do několika aktivit. Jde o tyto dílčími projekty:
 • Pedagogická pracovní skupina k integraci cizinců
 • Integrační aktivity s organizací InBáze
 • Kulturní integrace Vietnamců se spolkem INFO – DRÁČEK, z.s.
 • Aktivity s pražským volnočasovým uměleckým centrem
 • Anonymní migranti – 2021 – otevřený program psychologické poradny
 • Praha 4 – interkulturní a jazykové překlady
 • Společně prostě spolu
 • Občanské poradenství pro ukrajinskou komunitu
 • Jazyková dovednost a informovanost pro dospělé
 • Kurzy ČDJ pro děti – cizince
 • Partnerský projekt Slovo 21, z.s. a MČ Praha 4
„Dílčími projekty podpoříme vzájemné soužití a porozumění mezi cizinci a ostatními obyvateli z Prahy 4. Zaměříme se na zvyšování informovanosti, orientaci cizinců v novém prostředí a upevňování vztahů mezi cizinci a majoritní společností. S pomocí dílčích podprojektů chceme pomoci dospělým i dětem v konverzaci v českém jazyce, neboť znalost českého jazyka je pro cizince zásadní a je podmínkou pro získání českého občanství. Podpora je dále zaměřena na sociokulturní vzdělanost a lepší orientaci v otázkách práv a povinností cizinců na území ČR,“ vysvětluje koordinátorka Chválová.

Ministerstvo vnitra ČR v letošním roce integraci cizinců na lokální úrovni podpořilo a projekt "Žijeme na čtyřce společně 2021" získá částku 2 497 354 Kč. Městská část Praha 4 se bude podílet v projektu 10 %. Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016. Lhůta pro realizaci projektu je od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Pro snadnější zapojení cizinců a dalších zúčastněných je letos nově hlavní informační těžiště projektu realizováno pomocí samostatné facebookové stránky, kde zájemci najdou úplně vše. Od aktualit, přes pozvánky, nabídky a události až po fotografie, fotogalerie, videa a ohlédnutí za akcemi.


Projekt zaměřený na integraci cizinců je financován Ministerstvem vnitra České republiky.

Souhlas se záměrem projektu vyslovila Rada MČ Praha 4 dne 13. 1. 2021, viz usnesení č. 1R-05/2021 s přílohou.

Výstupy z loňského projektu „Žijeme na čtyřce společně 2020“ naleznete ZDE .
Důležité aktuality k projektu Žijeme na čtyřce společně 2021

 • Žijeme na čtyřce společně


  Kulturu národů, jejichž zástupci s námi v Praze 4 žijí, nabídlo komponované odpoledne s názvem Z plna hrdla, uspořádané v pátek 25. června 2021 za podpory městské části na Nuselské radnici.
 • Spolupráce spolku INFO-DRÁČEK s městskou částí Praha 4


  Spolek INFO-DRÁČEK, z. s. zahájil v roce 2018 spolupráci s městskou částí Praha 4 v rámci dotačních projektů integrace cizinců a národnostních menšin. Prvním realizovaným projektem byly „Barevné výlety“ pro české a vietnamské děti. V roce 2019 se již realizovaly dva projekty – „Barevné výlety“ a „Veselý týden s Dráčkem“, příměstský tábor pro české a vietnamské děti. Oba projekty se setkaly s velkým zájmem účastníků, z důvodu kapacitních možností ale nebylo možné uspokojit všechny zájemce.

Důležité dokumenty k projektu Žijeme na čtyřce společně 2021Žijeme na čtyřce společně 2021Aktualizováno: 10.08.2021 – Vít Drbal
Vytisknout