Petr Skarlant

Petr SkarlantPetr Skarlant byl básník, spisovatel a překladatel. Narodil se 22. února 1939 v Českých Budějovicích. Maturoval na knihovnické škole v Praze, poté studoval na filosofické fakultě UK a v Paříži na Sorbonně jako stipendista francouzské vlády. Zemřel 13. května 2019 ve věku 80 let.

V roce 1968 byl jedním ze zakládajících členů KANu. Od roku 1969 se věnuje literární práci ve svobodném povolání jako spisovatel. Je členem pražského centra mezinárodního PEN klubu a Obce spisovatelů.

Vydal 15 básnických sbírek.

V dubnu 2001 mu byla udělena Evropskou unií umění cena za literaturu.