Zemřel básník Petr Skarlant, čestný občan Prahy 4


V pondělí 13. května 2019 zemřel ve věku 80 let básník, dramatik a překladatel Petr Skarlant, autor více než dvacítky básnických a prozaických děl a řady překladů, zejména z francouzštiny. Jeden z nejvýznamnějších představitelů básnické generace 60. let byl od roku 2016 čestným občanem Prahy 4.


Petr Skarlant se narodil 22. února 1939 v Českých Budějovicích. Vyučil se chemikem, ale pod vlivem četby básníků a setkávání s divadelními ochotníky a divadlem začal psát básně. Byl přijat jako knihovník na poloviční úvazek do Městské knihovny v Praze. Maturoval na knihovnické škole, studoval na Filosofické fakultě UK a posléze v Paříži na Sorbonně jako stipendista francouzské vlády. Od svých třiceti se věnoval výhradně literární práci ve svobodném povolání, s výjimkou let 1971-74 a 1988-90, kdy byl zaměstnán vždy jako redaktor poezie, naposledy v nakladatelství Československý spisovatel.

„V osobě Petra Skarlanta ztrácíme cenného člověka, který svým dílem jedno půlstoletí výrazně ovlivňoval umělecký život v naší zemi, básníka, jehož verše mu získaly mnoho obdivovatelů a obdivovatelek,“ uvedla starostka Irena Michalcová (Ano 2011). „Věnujme vzpomínku tomuto nadanému spisovateli a dobrému člověku.“

Poslední rozloučení s Petrem Skarlantem se uskuteční 22. května ve 12 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Petr Skarlant
Vloženo: 17.05.2019   |   Aktualizováno: 17.05.2019
Vytisknout