Časopis Tučňák - červen 2021

 Celé vydání časopisu ve formátu PDF si zobrazíte (stáhnete) kliknutím na obrázek titulní strany.
TUC 2021 - 06 - ČERVEN_Stránka_01
Redakční rada:   aktuální složení
Šéfredaktor:         MARTIN DUDEK
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
mob. tel.: 774 820 075
adresa redakce: Český domov
Media House s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10 - Strašnice
tel.:/ fax: 224 816 821 /  224 816 818
Manažer inzerce:   RENATA ČÍŽKOVÁ
tel.:
777 114 473 nebo 222 980 260
e-mail:  renata.cizkova@ceskydomov.cz
Stížnosti a podněty k distribuci
tel.:
261 192 492
email:
tucnak@praha4.cz
Distribuce tohoto čísla by měla probíhat od 1. do 4. 6. 2021.

Distribuce dvojčísla na červenec-srpen 2021 se předběžně plánuje od 1. do 8. 7. 2021.

Elektronická verze Tučňáku na červenec-srpen 2021 se zde může objevit okolo 29. 6. 2021.

( Pokud s předstihem hledáte umístění kontejnerů, tak klikněte SEM )

Pokud nedorazí výše uvedené číslo Tučňáku k vám domů (a mělo by dokonce do poštovní schránky) do konečného dne distribuce, tak pro jistotu počkejte den a pak nám prosím hned napište e-mail na výše uvedenou e-mailovou adresu ( tucnak@praha4.cz ). Do zprávy uveďte ulici a číslo domu. Připojit můžete i sdělení o tom, jak často distribuce vázne.
Pokud váš e-mail dostaneme do pěti dnů od konečného dne distribuce, tak zkusíme doručení u našeho dodavatele distribuce reklamovat a žádat náhradní donos. Pozdější e-maily už můžeme použít jen pro upozornění na výpadky distribuce pro příští období, i tak nám ale pomohou.
E-maily k aktuálnímu vydání
nám také prosím neposílejte před konečným dnem distribuce, logicky k nim nemůžeme přihlížet.                                          Díky za vaši pomoc!
ARCHIV ČASOPISUAktualizováno: 29.05.2021 – Vít Drbal
Vytisknout