Časopisy Tučňák a Tučňák senior - srpen 2010

Časopis Tučňák - srpen 2010

Časopis Tučňák - senior (srpen 2010)

Šéfredaktorem je Martin Dudek, 
e-mail: dudek@ceskydomov.cz,
mobilní tel.: 774 820 075

Adresa redakce: Na Poříčí 8, Praha 1,
tel.: 224 816 821, fax: 224 816 818

Manažer inzerce:
Renáta Čížková, tel.: 777 114 473,
222 980 260,
e-mail: cizkova@ceskydomov.cz

Stížnosti a podněty k distribuci:
tel.: 224 816 821, e-mail: noviny@praha4.cz,
distribuce@consultants.cz