katolický kněz R.D. Jiří Kusý

Jiří KusýKatolický kněz R. D. Jiří Kusý se narodil v roce 1948 v Pečkách ve středních Čechách, kde spolu s rodiči a bratrem prožil své dětství a mládí. Po maturitě pracoval jako výpravčí Českých drah, protože za tehdejšího režimu mu nebylo umožněno studium archeologie. Později přešel na ředitelství metra v Praze, současně studoval na Pražské konzervatoři a byl členem Pražské zpěvohry. V roce 1984 se stal sólistou opery J. K. Tyla v Plzni, kde během působení nastudoval 26 rolí. Protože se nikdy nevzdal svého přání stát se knězem, začal v roce 1971 tajně studovat teologii a v roce 1985 přijal v Berlíně kněžské svěcení z rukou kardinála Meisnera.

V roce 1990 se rozloučil s pěveckou kariérou rolí hraběte Luny ve Verdiho opeře Trubadůr a od té doby se zcela věnuje duchovní službě. Nejdříve působil jako kaplan v chrámu Panny Marie před Týnem v Praze, poté jako administrátor v Praze Liboci a v současné době jako farář ve farnosti u kostela sv. Václava v Praze Nuslích.

V roce 1989 dokončil studium na Pražské konzervatoři. Jiří Kusý také hostoval v divadle Oldřicha Stibora v Olomouci a v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Od roku 1976 zpíval barytonové role v Pražské zpěvohře, kde si vybudoval repertoár pro svá budoucí angažmá. Několikrát účinkoval v Rybově České mši vánoční (sólový tenorový part) společně s Eduardem Hakenem na vystoupeních pěveckého sboru Kladno pod vedením JUDr. Romana Makaria. Často byl zván ke spolupráci s Českým pěveckým sborem jeho sbormistrem prof. J.Veselkou. 11 let zpíval v Pražském pěveckém sboru Smetana pod vedením prof. Vladimíra Doležala.

S uměleckým sborem Albatros zpíval operetní i muzikálové písně na nespočetných koncertech po České republice, zvláště pak v západočeských lázeňských městech, ale i v Praze. Na koncertní pódia je zván ještě i dnes, věnuje se však již jen duchovní hudbě. K nejoblíbenějším dílům, která P. Jiří Kusý nastudoval a která interpretuje i v současné době, patří Biblické písně Antonína Dvořáka. V roce 2009 se stal čestným občanem města Pečky.

Farář Jiří Kusý zemřel 12. dubna 2016 ve věku 68 let.