Sociální oblast


Odbor sociální Úřadu MČ Praha 4 vyřizuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a používá tento interní formulář:

Od 1. ledna 2012 přešly kompetence odboru sociálního Úřadu městské části Praha 4 z velké části na:

Úřad práce ČR (pracoviště Praha 4)

Veškeré informace, stejně jako příslušné formuláře týkající se sociální oblasti, najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Jde například o::

  • Pomoc v hmotné nouzi
  • Sociální služby
  • Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Na příslušné stránky MPSV (a tedy i k formulářům) se dostanete přes odkaz ZDE nebo kliknutím na obrázek níže.

Rozcestník formulářů

Tato stránka slouží jako uložiště interaktivních formulářů a tiskopisů ke stažení. Na této stránce naleznete i interaktivní formuláře. Ty jsou označeny symbolem . Odlišnost těchto formulářů je především v jejich interaktivitě a kontrole vyplněných dat. Nicméně i tyto interaktivní formuláře je možné stáhnout nebo vytisknout.


Aktualizováno: 09.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout