Sociální oblast

Od 1. ledna 2012 přecházejí kompetence odboru sociálního Úřadu městské části Praha 4 z velké části na Úřad práce ČR.

Veškeré informace, stejně jako příslušné formuláře týkající se sociální oblasti, najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zde:


Odbor sociální Úřadu MČ Praha 4 nadále vyřizuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a používá tento interní formulář:Aktualizováno: 04.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout