Samostatné organizační oddělení a pro kooperaci s orgány MČ Praha 4

  • plní úkoly spojené s činností zastupitelstva, výborů zastupitelstva, rady, komisí rady, koordinuje činnost odborů v návaznosti na volené orgány, za tímto účelem je oprávněno vydávat odborům a útvarům pokyny k zabezpečení jednání rady, komisí rady, zastupitelstva, výborů zastupitelstva
  • ve spolupráci s odbory a útvary úřadu připravuje podle pokynů rady návrh plánu práce rady a zastupitelstva
  • ve spolupráci s odbory úřadu zabezpečuje přípravu a průběh zasedání rady a zastupitelstva po stránce obsahové, organizační a technické, k tomuto účelu soustřeďuje a distribuuje materiály předkládané k projednání těmto orgánům
  • vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva a vypracovává pravidelně přehled o plnění usnesení rady a zastupitelstva
  • vede evidenci podnětů, dotazů a návrhů členů zastupitelstva, eviduje jejich plnění a provádí včasnou urgenci plnění stanovených úkolů, vypracovává pravidelně přehled o plnění usnesení rady a zastupitelstva, vede evidenci Sbírky zákonů a Sbírky právních předpisů HMP, organizačních norem a právních norem
  • vede evidenci činnosti komisí rady
  • organizuje zasílání usnesení rady a zastupitelstva jmenovaným adresátům
  • udržuje aktuální kontakt s členy zastupitelstva
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Vedralová Milena Bc. Vedoucí samostatného oddělení organizačního a pro kooperaci s orgány městské části Praha 4 261 192 106 10.16 milena.vedralova@praha4.cz
Bartoňková Věra Referent 261 192 107 10.16 vera.bartonkova@praha4.cz
Milerová Dagmar Referent 261 192 441 10.16 dagmar.milerova@praha4.cz
Vytisknout