S češtinou pomohou výuková videa


V metropoli na Vltavou je v posledních letech znát, že naši vietnamsky hovořící spoluobčané mají ve větší oblibě některé městské části. Vyšší koncentraci zaznamenávají například městské části Praha 4, Praha 12 a také Libuš. Proto jsme na letošní rok v projektu „Žijeme na čtyřce společně“ naplánovali zhotovení videokurzů českého jazyka pro vietnamskou menšinu.

Půjde o naučná videa, zamýšlená jako pomůcka pro výuku českého jazyka ve vietnamsky hovořícím prostředí, zaměřená na zvýšení úrovně základní komunikace a orientace se v dané situaci. Velkým pomocníkem, v podstatě garantem, nám bude Tamda Media, z. s., který má v oboru videokurzů bohaté zkušenosti (viz například facebookový profil tamdamedia.eu ) a který bude úzce spolupracovat se spolkem INFO-DRÁČEK. Ten úspěšně realizuje workshopy českého jazyka „Tady jsem doma“. Oba spolky se na spolupráci těší.

Jednotlivá videa budou vycházet z tematických bloků výuky spolku, jako jsou například: Běžná komunikace, U lékaře, Úřady či Finanční gramotnost. Samotná videa pak mohou být užitečnou pomůckou při výuce českého jazyka i pro další zájemce, kteří se věnují vietnamské menšině.

Tato aktivita je pořádaná v rámci projektu „Žijeme na čtyřce společně 2022“, který se zaměřuje na integraci cizinců a je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR a městskou částí Praha 4.

S češtinou pomohou výuková videaAktualizováno: 18.05.2022 – Vít Drbal
Vytisknout