Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.

Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc., přední český matematik, se narodil 7. dubna 1926 v Praze. Specializuje se na lineární a numerickou algebru, teorii grafů a euklidovskou geometrii. K jeho nejvýznamnější pracím patří článek Algebraic Connectivity of Graphs, který v roce 1973 publikoval časopis Czechoslovak Mathematical Journal a ve kterém Miroslav Fiedler zavedl pojem algebraické souvislosti, který umožňuje jisté charakteristiky grafů popsat a vyhodnocovat algebraickými metodami. Dnes se proto v algebraické teorii grafů objevují termíny Fiedlerův vektor či Fiedlerovo uspořádání. Po absolvování Vančurova gymnázia na Smíchově vystudoval prof. Fiedler Univerzitu Karlovu, kde v roce 1950 získal titul RNDr.

Od roku 1952 pracoval v Matematickém ústavu Československé akademie věd, kde v roce 1963 získal titul DrSc., v roce 1965 byl na Karlově univerzitě jmenován profesorem. Kromě Karlovy univerzity vyučoval také na několika zahraničních univerzitách. V roce 1992 odešel do důchodu, avšak nadále působí v Ústavu informatiky a je šéfredaktorem časopisu Czechoslovak Mathematical Journal. Je také řádným členem Učené společnosti České republiky.

V roce 1978 mu byla dohromady s Vlastimilem Ptákem udělena Národní cena ČSR, roku 1985 byl jmenován čestným členem Československé unie matematiků a fyziků, v roce 1986 získal zlatou medaili Bernarda Bolzana udělovanou Československou akademií věd. V roce 1993 získal cenu Hans Schneidera od The International Linear Algebra Society. U příležitosti jeho osmdesátých narozenin uspořádala v roce 2006 česká Akademie věd mezinárodní konferenci, na které byla profesoru Fiedlerovi předána čestná medaile De scientia et humanitate optime meritis.

V roce 2007 ho český prezident Václav Klaus „za zásluhy o stát v oblasti vědy“ vyznamenal medailí Za zásluhy.

Mirolav Fiedler zemřel ve věku 89 let.
Aktualizováno: 16.06.2016
Vytisknout