Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Pavel PafkoProf. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., vynikající český lékař, se narodil 3. července 1940 v Bratislavě. V roce 1963 absolvoval FVL UK v Praze, v roce 1972 ukončil odborné chirurgické vzdělání (II. atestace), v roce 1981 získal titul kandidát věd, 1986 byl jmenován docentem, 1989 doktor věd, roku 1990 jmenován profesorem. Od roku 1992 je přednostou III. chirurgické kliniky 1. LF UK v Praze.

Je členem výboru České chirurgické společnosti, zástupcem České a Slovenské republiky ve výboru  Evropské asociace hrudních chirurgů, předsedou sekce hrudních chirurgů při České chirurgické společnosti. Dále je členem komise pro udělování titulu CSc. při 1. LF UK, předsedou komise pro udělení titulu doktor věd v chirurgii a alternujícím členem stejné komise pro morfologické obory.

Během své bohaté lékařské praxe absolvoval mnoho zahraničních pobytů, z profesního hlediska byl důležitý zejména dlouhodobý pobyt v Německu a krátkodobé v New Yorku, Pittsburgu, Torontu, Vídni i jinde.

Prof. Pafko se v 70. letech minulého století zaměřil na traumatologii, v 80. letech na chirurgii jícnu a od roku 1989 je jeho doménou chirurgie plicní - má zásadní podíl na zavedení transplantace plic v České republice.