Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.

Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.se narodil 13. června 1939 v Praze. Pan Barták je profesorem Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky.
Jiří Barták
Jeho výzkumné a profesionální zájmy jsou opěrné konstrukce, kotvené konstrukce v zeminách i horninách. Podzemní stavby zasypávané i ražené, komunální podzemní stavby (kolektory, kanalizační stoky). Sanační práce v podzemí, sanace skalních svahů. Spolehlivost a statické výpočty základových a podzemních konstrukcí. Aplikace observační metody navrhování v zakládání staveb a podzemních stavbách, monitoring na geotechnických konstrukcích. Řešení praktických geotechnických úloh.

prof. Barták je soudní znalec z oboru stavebnictví, stavební odvětví různá - specializace zakládání staveb a podzemní stavby. Autorizovaný inženýr pro geotechniku.

Má p
řes 200 publikovaných přednášek a článků z problematiky zakládání a podzemních staveb, spoluautor jedné knižní publikace ze zakládání staveb a dvou knižních publikací z podzemních staveb. Zpracováno cca 100 znaleckých posudků a přes 200 odborných expertiz pro investorské, projekční a dodavatelské organizace v ČR.