Plk. let. v. v. Jaroslav Hofrichter

Jaroslav HofrichterPlk. let. v. v. Jaroslav Hofrichter se narodil 23. září 1920 v Plzni. Od roku 1935 navštěvoval plzeňský Aeroklub, ve svých 18 letech se přihlásil do akce „1000 pilotů republice“. V roce 1939 po okupaci Německem byl Aeroklub uzavřen a letadla zabavena.

V březnu 1940 utekl Jaroslav Hofrichter z Protektorátu Čechy a Morava přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie, kde se přihlásil u vojenské komise pro uprchlíky z Československa, která zajišťovala přesuny uprchlíků přes Řecko a Turecko do Bejrutu, odkud měli zamířit lodí do Francie. Francie však mezitím kapitulovala, neorganizovaně a vlastními silami proto přešel anglické základny do Palestiny. Odtud byli letci po prověření odesláni do sběrného tábora a následně lodí – přes Britské Somálsko, Jižní a Západní Afriku převezeni do Kanady, a odtud konvojem do Británie. Plavba trvala 6 týdnů. Jako trest za útěk z Protektorátu byli rodiče J. Hofrichtera vězněni v koncentrační táboře, jeho manželka byla vyloučena ze studií na vysoké škole.

V Anglii byl J. Hofrichter přidělen k Royal Air Force - 311 bombardovací skvadroně. Bojů o Británii se účastnil jako střelec při náletech na Německo na strojích typu Wellington. V roce 1943 byl převelen na Pobřežní velitelství RAF (Coastal Command), kde na strojích Liberator B24 sloužil jako flight engineer při stíhání ponorek a útoku na námořní konvoje až do konce 2. světové války; má nalítáno 680 operačních hodin.

Do vlasti se vrátil v srpnu 1945, nastoupil u Leteckého dopravního pluku ve Kbelích k vládní letce. V březnu 1949 byl po návratu z Anglie přímo na letišti v Ruzyni zatčen, převezen na 5. oddělení Smíchovských kasáren, po výslechu převezen do ruzyňské věznice. Výslechy se opakovaly po deset dní, poté byl z vězení propuštěn, byl mu však zakázán vstup na letiště a byl s okamžitou platnosti vyhozen ze služby. S vysvětlením, že jako všichni tzv. západní letci může pracovat v dolech, lesích nebo v zemědělství. Protože byl J. Hofrichter vyučen v plzeňské Škodovce soustružníkem – seřizovačem, a po této profesi velká poptávka, podařilo se mu sehnat zaměstnání v Tesle Karlín, n. p., kde pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1975.

Plk. let. v. v. Jaroslav Hofrichter je nositelem 3 válečných křížů, 1 za chrabrost a dalších 5 spojeneckých vyznamenání. Pokud mu zdraví dovolí, s chutí se dodnes účastní besed a setkání jak veteránů, tak s mladou generací. Je také častým a vítaným hostem na vzpomínkových akcích velvyslanectví a ambasád a mezinárodních vzpomínkových akcí v zahraničí.

Plukovník Hofrichter zemřel ve věku nedožitých 96 let.

Aktualizováno: 11.05.2016
Vytisknout