Oddělení sociální intervence

Oddělení sociální intervence zajišťuje činnosti v zejména v rámci přenesené působnosti obce (státní správa) a nepatrný podíl tvoří zajišťování  činnosti  v rámci samostatné působnosti  obce (samospráva). 

Konkrétně oddělení sociální intervence zajišťuje níže uvedené agendy:

  1. výkon veřejného opatrovnictví  MČ Praha 4
  2. sociální kurátor pro dospělé a romský poradce
  3. sociální práce, vykonávané  v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 63 a 64 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi + agenda dle ust.  § 92 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  4. vydávání  speciálního označení vozidla – Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle ust. § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  5. agenda ustanovení zvláštního příjemce důchodu dle zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a dle ust. § 118 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
  6. agenda dle ust.  § 94 písm. a),  b),  c) zák. číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle ust. § 16 odst. 8,  § 33 odst. 3 a  odst.6,  § 50,  zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
  7. agenda sociální pohřby dle  ust. § 5 zák. č.256/2001 Sb., o pohřebnictví

V případě agend uvedených pod čísly 1., 2., 3. a 6. se jedná o samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci. Zajišťování sociálně právního poradenství. Poskytování  soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace.
   

V případě agend uvedených pod čísly 4., 5., a 7 oddělení sociální intervence vede správní  řízení ve věci žádostí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení,, vydává ve věci rozhodnutí , provádí sociální šetření,  zajišťuje sociálních pohřby včetně následného uplatnění  pohledávek vzniklých v souvislosti se zajištěním pohřbení,  zajišťuje v souladu s platnými právními předpisy vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Pecháčková Martina Vedoucí oddělení sociální intervence 261 192 484 2.31 martina.pechackova@praha4.cz
Beránková Hedvika Bc. Referent - veřejné opatrovnictví 261 192 209 2.36 hedvika.berankova@praha4.cz
Beranová Lenka DiS. Referent - veřejné opatrovnctví 261 192 371 2.36 lenka.beranova@praha4.cz
Čápová Lenka DiS. Referent - sociální kurátor pro dospělé, rómský poradce 261 192 310 2.18 lenka.capova@praha4.cz
Dvořáčková Kateřina Bc. Referent - krizová intervence, zvláštní příjemce důchodů, značení aut 261 192 472 2.35 katerina.dvorackova@praha4.cz
Merlíčková Klára Mgr. Referent - veřejné opatrovnctví 261 192 201 2.34 klara.merlickova@praha4.cz
Pelcová Jana Účetní 261 192 399 2.30 jana.pelcova@praha4.cz
Plešr Dominik Mgr. Referent - sociální kurátor pro dospělé, agenda sociálních pohřbů 261 192 314 2.17 dominik.plesr@praha4.cz
Šteflová Jana DiS. Referent - veřejné opatrovnictví 261 192 161 2.34 jana.steflova@praha4.cz
Zapletalová Hana Bc. Referent - krizová intervence, zvláštní příjemce důchodů, značení aut 261 192 469 2.35 hana.zapletalova@praha4.cz

Vytisknout