Oddělení mzdové

  • komplexně zpracovává mzdovou agendu
  • plní úkoly související s evidencí pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, nemocenského pojištění a vyřizuje případy zaměstnanců, kteří splňují podmínky pro odchod do důchodu, vypracovává a odesílá ELDP, vede měsíční evidenci a roční výkazy pracovní neschopnosti a úrazovosti, čtvrtletní statistický výkaz o práci
  • eviduje poskytování neplaceného volna
  • eviduje dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
  • navrhuje sestavu rozpočtu mzdových prostředků a jejich rozpis
  • zajišťuje styk se zdravotními pojišťovnami, úřadem práce a Českou správou sociálního zabezpečení
  • vystavuje potvrzení o příjmu pro dávky státní sociální podpory (roční, čtvrtletní) pro zaměstnance
  • komplexně zpracovává daňovou problematiku ve mzdové oblasti (roční zúčtování daně)
  • zabezpečuje mzdové účetní práce v souvislosti s organizací voleb na MČ P4
  • ve spolupráci s právníky OPSTVP řeší otázky vzniklé v souvislosti s aplikací právních  předpisů při zpracování mzdové agendy
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Zajíčková Veronika Ing. Vedoucí oddělení mzdového 261 192 406 9.27 veronika.zajickova@praha4.cz
Lipárová Monika Mzdová účetní 261 192 456 9.27 monika.liparova@praha4.cz

Vytisknout