Katastrální území Podolí

PAMÁTKA

POLOHA (umístění)

ČÍSLO REJSTŘÍKU ÚSKP * 

kostel sv. Michala ulice Pod Vyšehradem

44488 / 1-1333

katovna Pod Vyšehradem Pod Vyšehradem 1, Praha 4

40784 / 1-1681

Předměstský dům Rybářská 3/5, Praha 4

40256 / 1-1335

Venkovská usedlost NEUMANKA U Podolského sanatoria 5, Praha 4

40258 / 1-1336

Podolská vodárna Podolská 15, Praha 4

40255 / 1-1334

Hoffmannova vila Hoffmannova 204, Praha 4

104554

vila Na Podkovce 282, Praha 4

41306 / 1-2022

vila Františka Langera Nad cementárnou 331, Praha 4

37934 / 1-2297

činžovní dům "Ve dvoře" Jeremenkova 411, Praha 4

40268 / 1-1342

loděnice Českého Yacht Klubu Podolské nábřeží 1148, Praha 4

103107

* ÚSKP - Ústředním seznamu kulturních památek ČR