Katastrální území Nusle

PAMÁTKA

POLOHA (umístění)

ČÍSLO REJSTŘÍKU ÚSKP * 

kostel sv. Pankráce Sinkulova ulice

40260 / 1-1337

Národní dům v Nuslích Nuselská 2, Praha 4

41100 / 1-1883

vila Bělka Na Bučance 20, Praha 4

50477 / 1-2268

činžovní dům Boleslavova Boleslavova 45, Praha 4

10091 / 1-2190

činžovní dům Na Ostrůvku Na Ostrůvku 360, Praha 4

51755 / 1-2310

Pankrácká věznice Soudní 988, Praha 4

44487 / 1 - 1796

činžovní dům Na Dolinách Na Dolinách 1278, Praha 4

50476 / 1-2269

Vrchní soud v Praze náměstí Hrdinů 1300, Praha 4

11986 / 1-2182

činžovní dům Nuselská Nuselská 1422, Praha 4

50382 / 1-2378

Divadlo Na Jezerce (venkovská usedlost Jezerka) Na Jezerce 1451, Praha 4

41098 / 1-1882

Nuselský pivovar Bělehradská 1676, Praha 4

100122

* ÚSKP - Ústředním seznamu kulturních památek ČR