Katastrální území Michle

PAMÁTKA

POLOHA (umístění)

ČÍSLO REJSTŘÍKU ÚSKP * 

kostel Narození Panny Marie Baarova ulice

44466 / 1-1338

Michelský dvůr - Domos Sue Ryder (Universitní dvůr) Michelská 1, Praha 4

40262 / 1-1339

Synagoga v Michli U Michelského mlýna 124, Praha 4

40264 / 1-1340

Stibralova vila U Plynárny 311, Praha 4

41354 / 1-2055

Vršovická vodárna Hanusova 365, Praha 4

40266 / 1-1341

Činžovní dům s lékárnou U černého orla Na kolejním statku 373/5, Praha 4
Nuselská 373/102, Praha 4

50484 / 1-2272

* ÚSKP - Ústředním seznamu kulturních památek ČR