Katastrální území Lhotka

PAMÁTKA

POLOHA (umístění)

ČÍSLO REJSTŘÍKU ÚSKP * 

kaplička sv. Petra a Pavla ulice Ve Lhotce

41096 / 1-1881

* ÚSKP - Ústředním seznamu kulturních památek ČR