Katastrální území Krč

PAMÁTKA

POLOHA (umístění)

ČÍSLO REJSTŘÍKU ÚSKP * 

kostel sv. Františka z Assisi U Habrovky, Praha 4

104103

kaple sv. Anny ulice Dolnokrčská x Branická, Praha 4

10101/ 1-2183

Krčský zámek (Zámek Krč) V podzámčí 1, Praha 4

40270/ 1-1343

vila Kamila U Kola 173, Praha 4

41094/ 1-1880

Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4

40276/ 1-1346

venkovská usedlost RYŠÁNKA K Ryšánce 294, Praha 4 

40272/ 1-1344

* ÚSKP - Ústředním seznamu kulturních památek ČR