Katastrální území Braník

PAMÁTKA

POLOHA (umístění)

ČÍSLO REJSTŘÍKU ÚSKP * 

kostel sv. Prokopa ulice Školní x Nad kostelem

44368 / 1-1347

Maroldova vila Stará cesta 15, Praha 4

44369 / 1-1713

venkovská usedlost ZEMANKA Na Zemance 35, Praha 4

41085 / 1-1873

Dominikánský dvorec
(Dominikánský dvůr)
Jiskrova 44, Praha 4

40279 / 1-1348

restaurace Na Křížku Vlnitá 77, Praha 4

41086 / 1-1874

vila v ulici Mezivrší Mezivrší 83, Praha 4

41088 / 1-1875

Pivovar Braník Údolní 212, Praha 4

44370 / 1-1877

Areál bývalé úpravny vody a čerpací
stanice vršovické vodárny
Modřanská 229, Praha 4

54885 / 1-2308

Branické ledárny Ledařská 238, Praha 4

41485 / 1-2134

vila v ulici U Dubu U Dubu 26, Praha 4

47349 / 1-2152

* ÚSKP - Ústředním seznamu kulturních památek ČR