Ing. Ludmila Třísková, CSc. a Ing. Pavel Tříska, CSc.

Ing. Ludmila Třísková, CSc., narozená 1. ledna 1931, a Ing. Pavel Tříska, CSc., narozen 5. listopadu 1931 (zemřel 2. července 2018), byli dlouholetými zaměstnanci Akademie věd, nejdříve Geofyzikálního ústavu, poté Ústavu fyziky atmosféry – již 55 let stále v Praze 4 na Spořilově.

Ludmila Třísková  tříska bw

Oba jsou zakladateli kosmického a ionosferického výzkumu v naší republice, oba se naprosto zásadním způsobem podíleli na realizaci družicového programu Magion. Ve vědě dlouho aktivně působili a pomáhali tak vychovávat další generace vědců.