Důležité informace pro seniory


Sociální odbor Úřadu městské části Praha 4 ve spolupráci s Ústavem sociálních služeb Praha 4 (ÚSS), Magistrátem hlavního města Prahy a neziskovými organizacemi zajišťuje nadále péči o seniory v Praze 4. V současné době především mapuje potřeby seniorů s ohledem na opatření související s nákazou novým koronavirem.

nákupy_USS4_okrsek19„Oslovujeme osoby starší 65 let se zdravotním postižením, postupujeme od nejvyšší závislosti na péči. Seniorům poskytujeme informace, nabízíme služby, ale také nezbytnou psychickou podporu. Tímto způsobem bylo včera zajištěno 287 občanů z Prahy 4. Obdobně postupuje i Ústav sociálních služeb, který kontaktoval 1.100 klientů," uvedla vedoucí sociálního odboru Věra Rožková.

Sociální odbor má k dispozici 50 aktivních, prověřených dobrovolníků, kteří jsou evidovaní prostřednictvím Ústavu sociálních služeb, dalších cca 200 dobrovolníků má ÚSS v záloze. Dobrovolníci musí být organizovaní, tuto pomoc nelze zajišťovat nahodile.

Služby seniorům zajišťuje Sociální odbor Úřadu městské části Praha 4 také prostřednictvím organizace ADRA, která má 40 dobrovolníků.

Služby v Ústavu sociálních služeb probíhají, avšak s ohledem na celorepubliková nařízení, jsou služby upraveny nebo omezeny. Je zavřen denní stacionář, v Ošetřovatelském zařízení Jílovská je zákaz návštěv, strava v jídelnách není podávána, ale nosí se seniorům do bytů, všechny dovozové trasy obědů fungují. V rámci solidarity získal ÚSS i roušky, které seniorům poskytuje s potřebnou informací, jak roušku používat.

leták rouška seniorům

Zveřejněno: 18.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout