Dopady nákladní dopravy na Spořilov ohlídá nový systém

Doprava - osobní auto - logoZcela nový monitorovací systém pomůže městské části Praha 4 zjišťovat dopady dopravy na životní prostředí. Systém TRAFFICSENSNET a umožňuje snadné a téměř okamžité vyhodnocení vlivu realizovaných opatření, a může tak přispět k účinnějšímu zavádění opatření ke zvýšení kvality života v zatížených oblastech. Vyvinul ho Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze v rámci grantu Technologické agentury ČR.

"Vítáme každé opatření a každý krok vedoucí ke zlepšení situace podél Jižní spojky, na Starém i Novém Spořilově," uvedl 1. zástupce starosty Prahy 4 Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD). Všechny dosavadní výsledky prokazují překročení limitů škodlivých látek ve všech měřených lokalitách. Situace je natolik závažná, že tyto látky prokazatelně negativně ovlivňují zdraví 15 tisíc obyvatel Spořilova.“


Nová technologie staví na moderní architektuře senzorických sítí a umožňuje plošné pokrytí sledovaného území a měření v reálném čase. Tím, že data jsou získávána z celé sledované lokality, je možné téměř okamžitě získávat a poskytovat aktuálních informace o stavu škodlivých emisí z dopravy a dalších zdrojů znečištění, včetně jejich lokalizace.

„Pilotní fáze řešení vyžadovala nasazení vyvinuté technologie v rámci konkrétní aplikace,“ uvedl Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc z Českého vysokého učení technického v Praze. „V této fázi našli vývojáři porozumění u městské části Praha 4 i u komerčních firem Eltodo-Citeluma T-Mobile Czech Republic, a díky vzájemné spolupráci proto mohou oznámit zahájení implementace pilotního systému v oblasti Prahy – Spořilova.“

Senzorická síť pro sledování environmentálních změn a její spojení se sledováním intenzity dopravy je v České republice novinkou. Skládá se z hlavních a podřízených jednotek, hlavní jednotky sbírají data od podřízených jednotek a údaje naměřené jak hlavní jednotkou tak podřízenými jednotkami se prostřednictvím sítě GSM posílají na server. Tam jsou zpracována a uložena do databáze, která je přístupná prostřednictvím uživatelského rozhraní webového prohlížeče. Celý systém je modulární a lze jej přizpůsobit lokálním podmínkám.

Zajímavým prvkem celého řešení jsou mobilní jednotky nazývané „bodyware“, které mohou být upevněny na uniformě městského strážníka nebo na vozidlech. Tyto jednotky, spolupracující s chytrými telefony a umožňují snímání podobných veličin jako hlavní jednotka. Jejich údaje mohou být dále doplněny pozorováním učiněným jejich nositelem. Jejich použití může tak být výhodné i pro další účely, například k fotografickému zaznamenání poškození komunikace nebo tmavého kouře vzniklého v domácnostech spalováním nedovolených paliv.