Doc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CSc. (1907 - 2012)

Jaroslav KozlíkDoc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CSc., český pedagog a legenda čs. volejbalového sportu, se narodil 22. května 1907 v Bystřici p. Hostýnem.

V letech 1913 - 1921 vychodil obecnou a měšťanskou školu, v letech 1921 až 1926 studoval na Učitelského ústavu v Kroměříži. Po dokončení studií působil v letech 1926 - 1933 jako učitel na dvou obecných a měšťanské dívčí škole v Kroměříži. Mezi roky 1933 - 1945 byl odborným učitelem na Pokusné měšťanské škole ve Zlíně, kde spolupracoval při zpracování moderní koncepce tělovýchovy na školách, která byla později zavedena celostátně. Po válce byl až do roku 1972 pracovníkem Výzkumného ústavu pedagogického v Praze - vedoucím oddělení tělesné výchovy, a později vedoucím vědecko-výzkumné skupiny. J. Kozlík si postupně doplnil vysokoškolské vzdělání, v roce 1953 získal doktorát pedagogiky a o deset let později se habilitoval na docenta teorie a metodiky tělesné výchovy. Po roce 1971, kdy byl na vlastní žádost vyškrtnut z KSČ, byla jeho práce násilně utlumena. V 90. letech se znovu vrátil do pedagogického života a vydal sborník vzpomínek.

V roce 1997 přijal od ministra školství "Komenského plaketu" za celoživotní dílo.

V roce 1919 vstoupil J. Kozlík do Sokola s pozdějšími závodními aktivitami v lehké atletice, gymnastice, plavání, lyžování a zejména volejbalu. V roce 1924 byl zakladatelem a organizátorem činnosti volejbalového oddílu Sokola Bystřice p. Hostýnem, je účastníkem historicky prvního volejbalového mistrovství ČSR v témže roce. V letech 1925 - 1936 byl kapitánem a vůdčí osobností družstva mužů Sokola Kroměříž; byl trojnásobným mistrem republiky, desetinásobným přeborníkem Československé obce sokolské, trojnásobným přeborníkem Svazu slovanského sokolstva. Jaroslav Kozlík je také autorem více jak 30 knižních publikací a přes 300 odborných statí a článků, otištěných v našich i zahraničních časopisech a více jak 20 obsáhlejších zpráv z výzkumů v oblastech teorie a metodiky tělesné výchovy, je autorem desítek celostátně využívaných tiskopisů, scénářů ke školním metodickým filmům a nástěnným obrazům.

Působil také jako šéfredaktor časopisu „Tělesná výchova mládeže“ a byl členem celé řady dalších redakčních a vědeckých rad

Jaroslav Kozlík zemřel 21. října 2012 ve věku úctyhodných 105 let.