Bezplatná lékařská péče pro uprchlíky z Ukrajiny


V rámci výzvy Lékaři pro Ukrajinu nabízejí praktici i specialisté akutní lékařskou péči občanům Ukrajiny, kteří zatím nemají platné pojištění a potřebují lékařské ošetření.

Na stránkách iniciativy lze zvolit jazyk (CZ, UA, RU i angličtinu) a vybírat lokaci (kraj - okres - město). Katalog nabídek pak uvádí kontakt na ordinaci i třeba jazykovou vybavenost lékaže.

Iniciativu ocenil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, kdyt na Twitteru uvedl: "Nesmírně si vážím všech, co pomáhají! Děkuji všem lékařům, kteří se zapojují."

Přístup na stránky po kliknutí na obrázek níže.

Lékaři pro Ukrajinu: Nabízíme jako lékaři akutní lékařskou péči občanům Ukrajiny, kteří zatím nemají platné pojištění a potřebují lékařské ošetření.


V Praze 4 se základní zdravotní péčí pomůže:
Poliklinika Medicon ( Antala Staška 1670/80 - kontaktní osoba Žanna Ogriščenková, 2. patro zelené budovy, zanna.ogriscenkova@incare.cz , tel.: 608 605 324)
Fakultní Thomayerova nemocnice ( Vídeňská 800 ) uvádí, že bezodkladnou první pomoc poskytne kdykoliv, další služby po dohodě.
Síť poliklinik Medicon nabízí zdarma očkování proti nemoci Covid-19 všem lidem přijíždějícím z Ukrajiny, kteří o vakcinaci budou mít zájem. V rámci svých zdravotnických

DŮLEŽITÉ:Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu.

Uprchlíkům z Ukrajiny Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje v současné situaci pobývat na území České republiky na základě speciálního dlouhodobého víza, o které lze požádat na některém z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU). Okamžikem udělení takového víza se uprchlík stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Doklad o zdravotním pojištění (tzv. náhradní průkaz pojištěnce) bude držiteli víza vydán přímo v KACPU na přepážce zdravotní pojišťovny.

Více na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/


Aktualizováno: 19.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout