Blanka Rejzková

V útvaru: Odbor správních agend (OSA) / Oddělení matrik a státního občanství
Funkce: Matrikářka - rodná matrika Podolí H - L
E-mail: blanka.rejzkova@praha4.cz
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b
Místnost: 1.29
Telefon: 261 192 197
Fax: