Zjistěte si, jaký máte kotel, možná vás čeká výměna


Ještě zhruba rok mají domácnosti na výměnu starého kotle na pevná paliva (uhlí, dřevo, koks), pokud jejich kotel nedosahuje alespoň 3. emisní třídy. Požadavky na tyto spalovací stacionární zdroje jsou stanoveny normou ČSN EN 303-5 a jejich třídu je možné zjistit ze štítku kotle nebo v návodu k použití. Kotle, které tuto normu nesplňují, tj. kotle 1. a 2. emisní třídy, je nutné nejpozději do 1. září. 2022 vyměnit.

kotle a topeníkotle a topeníTato povinnost vyplývá domácnostem ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 17 odst. 1 písm. g) v platném znění a reaguje na skutečnost, že lokální topeniště jsou v současné době jedním z největších zdrojů znečištění ovzduší, a to především z pohledu emisí tuhých znečišťujících látek (prach všech frakcí) a benzo(a)pyrenu, na kterých se domácnosti podílejí ze 78 %, resp. z 98 %. I proto je třeba technický stav kotlů, včetně těch moderních, nechat pravidelně každé tři roky zkontrolovat odpovědnou osobou (revizním technikem). Více o tématu najdete například na https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste#jak_spravne_topit .

V souvislosti s těmito skutečnostmi MČ Praha 4 aktivně upozorňuje občany na možnost čerpat na výměnu starých kotlů finanční podporu z tzv. „kotlíkových dotací“ ( www.kotlikydotace.cz ).

Kotlíkové dotace jsou poskytovány krajskými úřady na výměnu dosavadního nevyhovujícího kotle na pevná paliva za nový, ekologičtější způsob vytápění. V poslední vlně kotlíkových dotací je možné pořídit si kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Domácnosti s nižšími příjmy mohou na výměnu kotle získat až 95 % dotaci, ostatní domácnosti získají dotaci až do výše 50 %. Další možností je využít čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám poskytovanou Státním fondem životního prostředí. Více informací na www.novazelenausporam.cz nebo na bezplatné lince SFŽP 800 260 500.

kotle a topení
Ilustrační foto 3x - kotel Viadrus Herkules U26 - 1. emisní třída