Zápis občana jiného členského státu EU do seznamu voličů MČ Praha 4 pro volby do EP 2019


Upozorňujeme občany členských států EU o blížícím se konci termínu pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů. Občan jiného členského státu Evropské unie, který má zájem hlasovat na území České republiky, může ve lhůtě do 14. 4. 2019 do 16:00 hodin u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu, podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019, pokud je na území ČR nejméně od 10. 4. 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.

Vzhledem k opakovaným dotazům pro informaci uvádíme, že možnost hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu mají i občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Tuto žádost lze podat u Úřadu městské části Praha 4, odbor správních agend, oddělení evidence obyvatel a voleb Praha 4, Krč, Antala Staška 2059/80b (dále jen „OSA“), přízemí, přes přepážku „Informace OSA“

 ÚŘEDNÍ HODINY
 Pondělí a středa
 08:00 - 18:00 hodin
 Úterý a čtvrtek
 08:00 - 12:00 hodin
 Mimořádně pátek 12. 4. 2019
 *** 08:00 - 12:00 hodin

*** - kontakt přes hlavní Informace ÚMČ Praha 4 nebo přes telefon 261 192 675


Důležité upozornění:


Vzhledem k tomu, že konec lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vychází na neděli 14. 4. 2019,
občanům jiných členských států EU,

kteří projeví zájem ve volbách do EP 2019 hlasovat,
bude umožněno žádost podat i

v neděli 14. 4. 2019, v době od 8:00 do 16:00

v budově

ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,

přes Informace, kde na OSA bude zajištěna služba pracovníka

- paní Dagmar Militká, tel. 261 192 675





Formulář pro zápis do seznamu voličů (případně přenesení údajů) najdete ZDE (soubor ve formátu *.doc).

Dále doporučujeme přečíst i Úvodní článek (včetně jeho odkazů)
Aktualizováno: 08.04.2019
Vytisknout