Začalo druhé kolo projednání Metropolitního plánu. Řekněte nám svůj názor!


V úterý 26. dubna 2022 byl zveřejněn upravený návrh Metropolitního plánu, nového územního plánu hl. m. Prahy, který bude určovat budoucí podobu hlavního města. Zveřejněním upraveného návrhu vstoupil Metropolitní plán do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého se uskuteční i další kolo připomínkování. V rámci tohoto kola může kdokoliv uplatnit svou připomínku a vlastníci pozemků dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podávat námitky, a to nejpozději do 30. června 2022.

„Metropolitní plán je důležitým nástrojem rozvoje hlavního města, a proto by měl být jeho návrh důkladně a zodpovědně představen Pražanům a stejně zodpovědně a důkladně projednán s městskými částmi,“ uvedl radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS). „Bohužel děje se pravý opak,“ dodal.

„Rada městské části vyjádřila ve svém usnesení vážné znepokojení nad aktuálním stavem pořizování nového územního plánu, protože hlavní město Praha doposud neprojednalo s městskou částí Praha 4 připomínky k návrhu Metropolitního plánu schválené usnesením Zastupitelstva MČ Praha 4 už v roce 2018,“ uvedl radní Patrik Opa a dodal: "Jsme proto přesvědčeni, že není možné přistoupit k veřejnému pojednání návrhu Metropolitního plánu, a to minimálně v částech týkajících se městské části Praha 4.“

Usnesení Rady MČ Praha 4 k informaci o aktuálním stavu pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) číslo 9R-245/2022 ze dne 13. 4. 2022 najdete ZDE .

Jak se zapojit do projednávání Metropolitního plánu

Návrh Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci tzv. společného jednání, během něhož městské části a veřejnost podávaly připomínky, a svá stanoviska uplatnila také ministerstva a úřady.

Připomínky a námitky k upravenému návrhu lze uplatnit prostřednictvím připomínkovací aplikace na internetové adrese https://www.portalprazana.cz/pripominkovani-mpp , písemnou formou na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy: posta@praha.eu či datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h .

Kompletní dokumentace Metropolitního plánu je ke stažení na webu https://metropolitniplan.praha.eu/ , kde je možné nalézt i další důležité informace. K prohlížení grafické části plánu je vhodná aplikace https://plan.praha.eu/ .

Vzhledem k obsáhlosti dokumentace se budou konat dvě veřejná projednání. První veřejné projednání se uskuteční 30. května 2022 a druhé 23. června 2022. Obě projednání se budou konat od 9 hodin v sále Centra architektury a městského plánování - CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2 a pro případ naplnění kapacity sálu v CAMP i v sále Paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2.

Současně budou veřejná projednání přenášena prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedených internetových adresách:
S upraveným návrhem Metropolitního plánu a jeho základními principy se již nyní může veřejnost seznámit také na výstavě „To je Plán“ v Centru architektury a městského plánování.

V rámci veřejného projednání plánuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy spolu s hlavním městem i informační tour po městských částech. V Praze 4 bude možné přijít s dotazem či podnětem do OC Arkády Pankrác v termínech: 16. června 2022 mezi 15:00 – 20:00 hodin, 17. června 2022 mezi 14:00 – 20:00 hodin a 18. června 2022 mezi 11:00 – 16:00 hodin.

Obyvatelé Prahy 4 mají stejně jako v roce 2018 možnost vyjádřit svůj názor na Metropolitní plán vyplněním a odesláním formuláře na adresu metroplan@praha4.cz . Tato vyjádření budou sloužit jako podnět pro následné projednání upraveného Metropolitního plánu samosprávou městské části Praha 4. Připomínky mohou směřovat k obecným tématům (například k souladu s právními předpisy, k ochraně zeleně či dosavadní vybavenosti, k základním koncepcím, ke znění konkrétních článků apod.), stejně tak mohou být směřovány ke konkrétní lokalitě či ploše (například k navrženému a popsanému cílovému charakteru lokality, k nastavené výškové regulaci, k navrhovaným veřejně prospěšným stavbám, k vymezení parků apod.).

Zde si můžete stáhnout formulář pro vaše připomínky, požadavky a podněty jak ke konkrétní lokalitě, kterou si můžete vyhledat v aplikaci https://plan.praha.eu/ , tak obecně k obsahu Metropolitního plánu. Vyplněný formulář s připomínkami je nutné zaslat městské části Praha 4 nejpozději do 20. května 2022.

Metropolitní plán - pohled na Prahu - 3D od Google Maps
Ilustrační foto - Pohled na Prahu od jihu - Google Maps 3D


Zveřejněno: 28.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout