ZVEŘEJNĚNÍ: Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021


Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2534 ze dne 23. 11. 2020 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021 (dále jen „Program“). Program bude zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu dne 26. 11. 2020 po dobu 90 dní, žádosti o grant budou přijímány v termínu od 28. 12. 2020 do 18. 1. 2021 včetně.

Formuláře pro podání žádosti o grant je možné stáhnout na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu - záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, a dále položka „Životní prostředí a energetika“ – „Program pro rok 2021“. Zde také najdete text Programu, který byl schválen jako příloha č. 1 výše uvedeného usnesení.
https://www.praha.eu/file/3206284/usnesRHMPc2534_z23112020_pril1_vc_formularu.pdf

Přímý link na oblast grantů v rámci ŽP je ZDE .