ZĚMNA: Živnostenský odbor NEbude přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro OSVČ


STRÁNKA SE AKTUALIZUE


!!! PŘIPRAVUJEME NOVÝ TEXT !!!Podrobnosti zatím na stránce MPO ...

Od 1. dubna 2020 bude Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 4 přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů. Žádosti budou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Osobám samostatně výdělečně činným, které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného.

Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření vyhlášené Vládou ČR. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.

Kdo má nárok na ošetřovné:
• O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
• Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
• Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
Žádost o dotaci na ošetřovné může OSVČ podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost vyhodnotí ministerstvo průmyslu a obchodu, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

Žadatel o příspěvek:
• musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
• musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
• musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
• nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

Více informací na: www.mpo.cz


Zveřejněno: 27.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout