Výpis z Obchodního rejstříku

Co dostanete:www.czechpoint.cz
úplný nebo platný výpis z Obchodního rejstříku

Co potřebujete znát:
identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik zaplatíte:
100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další započatou stránku

Informace na internetu:
www.justice.cz

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html