V Braníku vzniká vodní biotop


V Braníku vzniká vodní biotop
Cílový stav

V polovině ledna byla oficiálně zahájena výstavba biotopu Braník na konci ulice Za Mlýnem. Dlouhodobě plánovaná investiční akce spočívá ve vybudování umělého vodního biotopu, jezera s plochou 240 m2 a maximální hloubkou 1,8 m, s přirozenými společenstvy mokřadních rostlin a na ně vázaných živočichů ve vyvýšené nivě Kunratického potoka.

„S myšlenkou vodního biotopu jsem přišel před více než čtyřmi lety po návštěvě obdobného vodního prvku v pražských Lysolajích. Jsem rád, že se práce konečně daly do pohybu a do začátku léta, pokud nás nic v podzemí nepřekvapí a počasí bude přívětivé, snad bude hotovo,“ uvedl radní pro životní prostředí místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).
V Braníku vzniká vodní biotopS ohledem na měnící se klima a všeobecnou degradaci rostlinných a živočišných společenstev nebude na rozdíl od toho lhoteckého biotop sloužit ke koupání, ale naopak k posílení druhové diverzity ve městě a k edukativním účelům. Zároveň se vhodně prováže s plánovanou revitalizací Kunratického potoka v dolním Braníku, která je investiční akcí hlavního města s předpokladem realizace v roce 2024. V neposlední řadě biotop vizuálně i pocitově pozitivně ovlivní nejbližší okolí s možností odpočinutí a oddechu občanů na jeho březích při procházce tamním parkem. Biotop bude doplněn edukačními panely pojednávajícími o adaptačních opatřeních v městské krajině s odkazem na klimatický závazek hlavního města Prahy.                                                                                                          Současný stav

V Braníku vzniká vodní biotopBiotop bude mít ve správě městská část Praha 4, provozní výdaje na jeho provoz a pravidelný úklid okolí budou proto hrazeny z rozpočtu MČ Praha 4. Z investičních prostředků s využitím dotace z evropských fondů by měla být hrazena jak samotná výstavba biotopu, tak kopaná studna v nivě Kunratického potoka, která poslouží jako zdroj chladné vody pro biotop. Následně Praha 4 v rámci vegetačních úprav osadí biotop mokřadními a vodními rostlinami.

„Tyto rostliny podporují samočistící schopnost vody a zároveň slouží jako útočiště pro živočichy vázané na vodu a vlhké prostředí. O zdejší oblíbené dětské hřiště přitom obyvatelé lokality nepřijdou, po realizaci biotopu se na místo vrátí. Biotop také doplníme o parkový mobiliář,“ upřesnil radní Hrdinka.

Více se o biotopu včetně vizualizace dozvíte na webu Pincity: https://praha4.pincity.cz/projekty/97-biotop-branik .

V Braníku vzniká vodní biotopV Braníku vzniká vodní biotopV Braníku vzniká vodní biotop
Aktualizováno: 16.01.2023
Vytisknout