Územní studie Nové Dvory pokročila do další fáze


ÚS Nové Dvory

Lokalita Nových Dvorů patří ke klíčovým územím pro rozvoj města. Může zde vzniknout nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita řešená územní studií se nachází na území především dvou městských částí: MČ Praha 4 a MČ Praha 12 (okrajově pak na území MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš). Územní studie pro tuto lokalitu pokročila v letošním roce do další fáze, veřejnost má opět možnost se k ní vyjádřit.

V pondělí 31. ledna 2022 byl zveřejněn návrh územní studie, který lze stáhnout na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy pod příslušnou záložkou.

V úterý 22. února 2022 od 15:30 se uskuteční tzv. veřejné jednání (prezentace + možnost pokládat dotazy k návrhu), a to prostřednictvím online streamu na platformách vimeo a zoom:
Od středy 23. února do pátku 25. února 2022 bude na křižovatce ulic Durychova × Štúrova × Libušská umístěn konzultační kontejner, ve kterém se veřejnost z může seznámit s návrhem studie, pracovníci IPR Praha zodpoví dotazy a vyslechnou názory, případně občanům pomohou formulovat písemnou připomínku. Kontejner bude otevřen v časech:
  • ve středu 15:00 – 19:00 hodin
  • ve čtvrtek 11:00 – 19:00 hodin
  • v pátek 11:00 – 16:00 hodin
(Změna časů vyhrazena.)

Návrh lze písemně připomínkovat do pátku 4. března 2022 (včetně), a to způsoby uvedenými ve veřejné vyhlášce, která je zpřístupněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy i na úřední desce městské části Praha 4 a ve které naleznete i další informace k veřejnému jednání. Doručené (písemné) připomínky budou následně vyhodnoceny a předány zpracovateli územní studie k zapracování.

ÚS Nové Dvory

ÚS Nové Dvory

Aktualizováno: 01.02.2022 – Vít Drbal
Vytisknout