Ústav sociálních služeb v Praze 4


Městská část Praha 4 je zřizovatelem Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace. Hlavním účelem organizace, k němuž je zřízena, je poskytování sociálních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Předmětem činnosti organizace je zajišťování základního sociálního poradenství, pečovatelské služby, odlehčovacích služeb, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (včetně provozu klubů seniorů), služeb denního stacionáře a domova pro seniory. Veškeré služby poskytuje v souladu s platnou zřizovací listinou na území městské části Praha 4 a s předchozím souhlasem zřizovatele i v jiném územním samosprávném celku.

Ústav sociálních služeb v Praze 4 - příspěvková organizace
ředitelka
Mgr. Linda Obrtelová
sídlo organizace
Podolská 208/31, Praha 4
telefon
296 320 111 nebo 241 434 160
email
info@uss4.cz
www stránky
www.uss4.cz

Ústav sociálních služeb v Praze 4 vznikl z původní rozpočtové organizace Obvodní ústav sociálních služeb Praha 4 ke dni 1. 12. 2000. V souvislosti s dodatkem č. 4 bylo usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2Z-35/2015 ze dne 21. 1. 2015 vydáno úplné znění Zřizovací listiny Ústavu sociálních služeb v Praze 4

Aktualizováno: 06.01.2020
Vytisknout