Úřad městské části Praha 4 funguje v režimu daném mimořádnými opatřeními


V důsledku nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platných od 1. září 2020 zavedl Úřad městské části Praha 4 pravidla týkající se pohybu osob na všech pracovištích úřadu.

Opatření ministerstva zdravotnictví zakázalo pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorech staveb, které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel.

Toto opatření platí ve všech budovách Úřadu městské části Praha 4, a to jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost.

Provoz úřadu je zajištěn za dodržování přísných hygienických podmínek. Informace o povinnosti mít zakrytá ústa a nos rouškou (respirátorem, ústenkou, šátkem, šálou nebo jiným prostředkem) jsou umístěny u vchodů do všech budov úřadu. Ve vnitřních prostorách je k dispozici dezinfekce na ruce. Otevření úřadu pro veřejnost se nezměnilo a je zveřejněno na webu městské části Praha 4 (www.praha4.cz) a na vstupních dveřích do úřadu.

Vstup do jednotlivých pater v hlavní budově úřadu v ulici Antala Staška 2059/80b je uzavřen. K přivolání příslušného referenta (číslo je uvedeno v závorce za jménem) použijte domácí telefon nebo kontaktujte sekretariát odboru. Veřejnost se nesmí po konkrétním patře pohybovat bez doprovodu příslušného referenta nebo jiného zaměstnance. Ten je povinen každého návštěvníka, doprovodit na místo jednání a po ukončení jednání ho doprovodit zpět k východu.

Občanům doporučujeme, aby, pokud je to možné, řešili své záležitosti prostřednictvím telefonické, elektronické či písemné komunikace.

Příklad informační tabule, se kterou se můžete na úřadu setkat.
covid_urad[2

Zveřejněno: 03.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout