Upozornění: v lese v Hodkovičkách se bude v únoru a březnu kácet


Mapka - kácení - U Cortéze v lesoparku Hodkovičky

Lesy hlavního města Prahy informovaly naši městskou část, že v únoru a březnu 2021 budou odstraňovat stromy napadené kůrovcem a nebezpečné suché stromy v Hodkovičkách v lokalitě "U Cortéze". Žádají proto návštěvníky lesa, aby dbali zvýšené pozornosti při pohybu v těchto místech.

Prevence a ochrana před působením škodlivých činitelů je jedním ze zákonných požadavků na vlastníky lesa. Suché a kůrovcem napadené stromy je nutné z lesa odstranit včas.
Aktualizováno: 17.02.2021 – Vít Drbal
Vytisknout