Unikátní autobus Uličník pomůže dětem i dospívajícím


Unikátní autobus Uličník pomůže dětem i dospívajícím

Městská část Praha 4 spouští v pilotním projektu v rámci prevence kriminality provoz unikátního mobilního klubu pro děti a mládež ve věku od deseti do osmnácti let. Jedná se o upravený autobus, který se pod názvem Uličník bude v průběhu léta pohybovat po Praze 4. Jeho provozovatelem je spolek R-mosty.

„Uličník je nízkoprahové zařízení, které mohou děti a mladiství navštívit bez udání důvodu, a to anonymně. Pomáhat bude hlavně těm, kteří se nacházejí v nějaké nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací ohroženi,“ uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva Městské části Praha 4. „Základem je citlivá komunikace s příchozími dětmi, na které je tento projekt postavený,“ zdůraznila.

Praha 4 až dosud na svém území nízkoprahové zařízení pro děti a mládež neměla a pojízdný klub tento nedostatek řeší.

„Uličník nabízí zajímavou a neobvyklou formou podporu dětem a dospívajícím při řešení obtížných situací, a tím zvyšuje jejich šanci uspět v dalším životě,“ uvedla dále Lucie Michková, která autobus Uličník objevila v loňském roce v Praze 3. „Může jít o složité situace v rodině, ve škole, mezi vrstevníky nebo těžkosti související s dospíváním.“

Děti si v pojízdném klubu mohou zahrát různé stolní hry, je v něm i prostor pro psaní domácích úkolů.

Více na: www.r-mosty.cz

Unikátní autobus Uličník pomůže dětem i dospívajícímZveřejněno: 18.06.2020 – Vít Drbal
Vytisknout