Ukrytí obyvatelstva v době ohrožení


V souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajinské republice se stále častěji objevují dotazy obyvatel týkající se úkrytů v Praze, respektive v městské části Praha 4. V tomto článku najdete základní informace o úkrytech a seznam stálých úkrytů v Praze 4.

Účelem úkrytů je ochrana obyvatelstva v případě vojenského ohrožení při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu nebo při mimořádných událostech.

Stálé úkryty
Stálé úkryty jsou již existující a technologicky vybavené a takto kolaudované ochranné prostory v podzemních částech staveb nebo samostatně stojící stavby využívané k ukrytí v případě vojenského ohrožení při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného. Stálé úkryty mohou být v míru dvouúčelově využívány jako garáže, sklady, kina, učebny, dílny, muzeum, sklepy nájemníků, apod.

Evidenci úkrytů vede a jejich kontrolu provádí Magistrát hlavního města Prahy. Na jeho webových stránkách naleznete důležité informace o úkrytech a seznam všech pražských krytů popřípadě i mapu jejich rozmístění spolu se sirénami.

Ochranný systém metra
Metro bylo jako podzemní dopravní stavba budováno k dvojímu využití. Proto je většina stavebních objektů metra v případě potřeby předem připravena jako stálý tlakově odolný úkryt i k ukrytí obyvatelstva v tzv. ochranném systému metra.

Strahovský tunel
Zvláštním typem stálého tlakově odolného úkrytu využívaným k ochraně obyvatelstva ukrytím v případě vojenského ohrožení při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu nebo při mimořádných událostech je Strahovský automobilový tunel.

V obou případech (metro i Strahovský tunel) se jedná o technologicky vybavený systém k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení, který využívá přirozených ochranných vlastností podzemní dopravní stavby.


Na Bezpečnostní portál Prahy se dostanete kliknutím na obrázek níže.
(Problematiku krytů pak najdete na portálu na záložce UKRYTÍ, kde si můžete stáhnou i seznamy z jiných MČ nebo celý komplet za hlavní město.)

Bezpečnostní portál HMPAktualizováno: 01.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout