Ukliďme Česko 2022


Městská část Praha 4 i v letošním roce výrazně podpoří dobrovolnický úklidový projekt „Ukliďme Česko“. Hlavním úklidovým dnem je sobota 2. dubna. Zapojit se do projektu ale dobrovolníci mohou i v jiném termínu.

„Podpora této iniciativy je v naší městské části tradicí. Uplynulé dva covidové roky přinesly pochopitelný útlum dobrovolnických aktivit. Jsem ale přesvědčen, že aktuální enormní zájem dobrovolníků o spolupráci v rámci letošního ročníku bude inspirativním signálem pro všechny, kteří chtějí přispět ke zkvalitnění životního prostředí a veřejných ploch,“ uvedl radní pro správu veřejných prostranství Jan Hušbauer (ANO 2011).

Veškeré informace k projektu naleznete na webových stránkách: www.uklidmecesko.cz

„Pro všechny, kteří organizují, nebo se přímo zapojují do projektu, má odbor životního prostředí a dopravy připraveny pracovní rukavice a pytle na odpad. Rovněž jsme připravení zajistit i odvoz a likvidaci nasbíraného odpadu“ uzavřel radní Hušbauer.

V případě zájmu své požadavky zasílejte na mailovou adresu: david.zaruba@praha4.cz 

Ukliďme Česko 2022
Aktualizováno: 06.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout