Tesco pomáhá místním komunitám


tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

Tesco věří, že vzájemnou spoluprací neziskových organizací, zákazníků a kolegů může zlepšit život místních komunit a jejich sousedství. Proto spustilo již 7. ročník grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ na podporu obecně prospěšných a komunitních projektů, které přispívají ke zlepšení kvality života v okolí obchodů Tesco, včetně životů jejich zaměstnanců a zákazníků.

V 7. ročníku programu podpoří Tesco všechny tři finálové projekty z každé z 90 stanovených oblastí. První místo vždy obdrží grant v hodnotě 30 000 Kč, druhé místo 16 000 Kč, třetí místo 10 000 Kč. Nově navíc projekty, které skončí v zákaznickém hlasování na 2. a 3. místě, mohou získaný nadační příspěvek použít buď na realizaci původně přihlášeného projektu v menší míře, nebo jako volné peněžní prostředky k podpoře činnosti vlastní organizace v souladu s Pravidly programu. Výběr tří finalistů bude proveden odborníky profesionálního partnera programu, Nadace rozvoje občanské společnosti. O pořadí finalistů a výši grantů přidělených jednotlivým projektům rozhodnout zákazníci v hlasování přímo v obchodech Tesco.

Během posledních šesti kol v ČR Tesco obdrželo celkem 3441 projektových žádostí, z nichž 1080 obdrželo celkovou podporu ve výši 23 220 000 Kč. Z této částky byly zprostředkovány pomůcky pro dlouhodobě nemocné, financovány akce pro děti a mládež, pomoc sociálně znevýhodněným, ale třeba i místní sportovní a kulturní akce. Oblibu programu dokazuje skutečnost, že v posledních šesti kolech čeští zákazníci odevzdali více než 20 milionů hlasovacích žetonů.

Harmonogram 7. kola grantového programu je následující:
  • Přihlašování projektů: do 10. listopadu 2019
  • Hlasování zákazníků: 20. ledna - 16. února 2020
  • Vyhlášení výsledků: březen 2020

Další informace a podrobnosti o programu, výzvě k podání žádosti a formuláři žádosti naleznete na internetové stránce itesco.cz/pomahame
Zveřejněno: 30.10.2019 – Vít Drbal
Vytisknout