TSK snížila v Praze četnost vývozu odpadových košů


TSK - koše odpadky snížení frekvence vývozu
Ilustrační foto, zdroj facebook

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) sdělila, že snižuje frekvenci vývozu obsahu odpadových košů na území městské části Praha 4. Ve svém sdělení uvedla, že tak operativně reaguje na vládní nařízení vydaná v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 o omezení pohybu osob, zákazu nočního vycházení a uzavření některých provozoven služeb a obchodů, a s tím spojený pokles pohybu obyvatel a návštěvníků v ulicích Prahy.

V Praze 4 se proto od 1. listopadu 2020 snížila četnost vývozu košů následovně:
Tam, kde byla četnost vývozu 5x týdně, je nově stanovena na 3x týdně,
v místech, kde dosud byla četnost vývozu 3x týdně, se mění na 2x týdně,
a tam, kde byla četnost vývozu 2x týdně, zůstává i nadále stejná.

Možná problémová místa bude TSK v součinnosti s dodavateli monitorovat a řešit individuálně operativními vývozy. Sledovat bude rovněž případný nárůst aktivit v ulicích Prahy v předvánočním čase a situaci bude řešit posílením operativního úklidu a vývozu košů.

V případě, že se u košů, o které se stará TSK, objeví problémy, mohou občané informovat:
  • odpovědného pracovníka TSK za OS Jih - pana Jana Lukeše (e-mail: jan.lukes@tsk-praha.cz ; tel.: 257 015 358)

Zveřejněno: 04.11.2020 – Vít Drbal
Vytisknout