Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022


Komise jako poradní orgán Rady městské části Praha 4 vydávají svá stanoviska a doporučení k projednávaným věcem. Scházejí se dle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, případně na výzvu Rady městské části Praha 4. Počet členů komise musí být vždy lichý.

Každý občan městské části Praha 4, (eventuálně při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby), mají možnost se zúčastnit jednání komise. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti. Registrace na jednání komise je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části, kde vyplní registrační formulář spolu s referentem.
Níže v tabulce jsou zdůrazněna jen místa konání komisí odlišná od hlavní budovy radnice (Antala Staška 80b - u metra Budějovická).

Registrace na jednání komise

Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022 platný od 15. 5. 2019
KOMISE
TERMÍN ZASEDÁNÍ  POZVÁNKA
 PLÁNOVANÉ TERMÍNY (popř. jiné místo zasedání)
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Komise životního prostředíX
X
REGISTRACE
Komise pro pohledávky, pomoc lidem ve finanční tísni 9. 12.  18:00
Pozvánka
X
REGISTRACE
Komise pro územní rozvoj2. 12.  17:00
Pozvánka
3. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6. 2020 od 17 hod. na Nuselské radnici REGISTRACE
Komise pro dopravuXX REGISTRACE
Komise pro investiceX
 XREGISTRACE
Komise pro školství
a mládež
20. 1.  16:00
Místo bude upřesněno
REGISTRACE
Komise pro poskytování dotací
a zahraniční
XX
REGISTRACE
Komise majetková9. 12. 17:00
ZRUŠENO
13. 1.  17:00
REGISTRACE
Komise zdravotně sociální
a rodinné politiky
16. 1.  16:30
20. 2.; 16.4.; 18.6.;
17.9.; 19.11.

REGISTRACE
Komise pro kulturu, volný čas
a náboženské společnosti
X
 X
REGISTRACE
Komise MA 2114. 1.  17:00
 XREGISTRACE
Komise pro sociální bydlení
27. 1.  16:30
 XREGISTRACE
Komise pro domy
s pečovatelskou službou
23. 1.  16:30
 XREGISTRACE
Komise pro IT
a elektronizaci
17. 12.  16:00
X
REGISTRACE
    
Seznam komisí RMČ Praha 4 pro volební období 2018 - 2022 platný do 3. 5. 2019 najde ZDE .
UPOZORNĚNÍ:
Po kliknutí na "REGISTRACE" pak nezapomeňte v novém okně nahoře
vybrat v rozklikávacím menu správnou komisi,
na jejíž jednání se chcete přihlásit.
Viditelné jsou tam jen komise, které mají stanovený minimálně termín jednání!

Pokud Vám přihlašování náhodou zlobí, kontaktujte nás ZDE . Aktuální jednací řád Komisí Rady městské části Praha 4 (PDF)
 
Přehled Komisí Rady MČ Praha 4 ke konci volebního období 2014 - 2018
(včetně zápisů z jednání komisí)
najdete na odkazu ZDE
a jednotlivé zápisy pak v příslušné komisi.

Aktualizováno: 03.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout