Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Od 1. 1. 2017 má dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) probíhat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

Více informací naleznete v přiloženém Sdělení.
Ministerstvo životního prostředí ČR - logo