Sady, lesy, vrchy a zahrady

 

Jiráskovy sady

Jiráskovy sady naleznete na nuselském náměstí Generála Kutlvašra, které se dlouho jmenovalo Náměstí československých legionářů. Původně zde býval hřbitov. V současnosti je park rozdělen na horní část s památníkem a dolní, která má parkovou úpravu a na okraji je dětské hřiště. Dominantou náměstí byl dříve památník, který zde stál do 50. let min. století, kdy byl zničen. Současný památník tří odbojů byl odhalen v roce 1997. Karel Kutlvašr byl československý legionář, důstojník a generál, velel Pražskému povstání.

Jiráskovy sady.jpg

 

Kapitol

Název vrchu Kapitol je odovozován od skutečnosti, že totot úzamí patřilo církvi – kapitule, což koresponduje i s názvy sousedních ulic: Kapitulská, Magistrů a Děkanská. Vše pak souviselo s nedalekým statkem (dnes sídlo domova Sue Ryder). Dříve byl celý vrch třešňovkou, z které je dnes již torzo. Temeno Kapitolu je nově upraveno jako hřiště a sportoviště.

Kapitol.jpg

 

Krčský les

Krčák – tak je lidově nazývána 285 hektarová souvisle zalesněná plocha, známá také pad nesprávným pojmenováním Krčský les. Lesnaté území se  skládá z Kunratického a Michelského lesa. Západní hranicic vytváří Kunratický potok, jehož okolí je chráněno jako přírodní památka ˇUdolí kunratického potoka. Krčský les patří k nejblíbenějším rekreačním místům v metropoli, které navštíví ročně 680 tisíc Pražanů. Historie lesa je spojena s Králem Karlem IV. a zříceninou Nový Hrad ( někdy Nový Hrádek). Hrad byl vybudován na rozkaz krále, který zde často pobýval a v roe 1419 zde zemřel.

Krčský les.jpg

 

Okolí Zátiší

Okolí Zátiší tvoří jednak nevelký park v blízkosti rybníku nazvaného U vodotoku, který je prvním rybníkem na Zátišském potoce, ten vytéká z místního koupaliště. Doba vzniku rybníku není přesně známá, vznikl postupným přehrazováním údolí potoka. V šedesátých letech minulého století byl rybník rekonstruován a v roce 2005 započaly práce na jeho revitalizaci do současné podoby., kdy plní funkci krajinotvornou, estetickou a aekologickou. Na park s rybníkem volně navazuje údolí Zátišského potoka, které tvoří zelenou enklávu uprostřed okolních sídlišť Novodvorská, Lhotka a Modřany. 

Okolí Zátiší.jpg

 

 

Přírodní památka Podolský profil

Přírodní památka Podolský profil byla vyhlášena na ploše 2,75  hektarů v roce 1988. Jde o bývalý stěnový lom, v jehož dolní části je vybudován plavecký areál. Jedná se o naleziště zkamenělin. Parkově upravená plocha nad bývalým lomem je od něj  oddělena drátěným plotem a nepřímo navazuje na Centrální park na Pankráci.

Přírodní památka Podolský profil.jpg

 

Tyršův vrch

Lesnatý vršek, jak jeho název napovídá, má především sokolskou tradici. Nalézá se na něm Sokolské cvičiště z dvacátých let, minulého století. Právě zde nacvičovali Sokolové z okolních městským částí svá cvičení na Všesokolské slety na Strahově. Nyní je zde lukostřelecký areál.

Turšův vrch.jpg

 

Zahrada Ústavu péče o matku a dítě

Rozsáhlý areál ústavu v Podolí vznikl na základě myšlenky prof. MUDr. R. Jedličky, který se nechal inspirovat ústavem bratří Mayů v USA. Podolský ústav byl otevřen po čtyřleté výstavbě v roce 1914, tedy těsně před vypuknutím světové války, proto zde byla nejdříve vojenská nemocnice. V roce 1923 navštívil ústav T.G.Masaryk. Vlastní Ústav pro péči o matku a dítě byl založen v roce 1951  a působí zde dodnes.

Zahrada Ústavu péče o matku a dítě.jpg

 

Vytisknout