Revitalizace parku Jezerka je naplánována na příští rok

Městská část Praha 4 ve spolupráci s architekty dokončila koncepční krajinářsko-urbanistickou studii revitalizace parku Jezerka. Studie vznikla na základě participace s veřejností a je dostupná na webu PinCity Prahy 4. (https://praha4.pincity.cz/aktuality/35-krajinarsko-urbanisticka-studie-revitalizace-parku-jezerka).

 

"Byl tak učiněn první důležitý krok k postupné revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších parků v Praze 4,“ uvedl Patrik Opa (ODS), radní pro územní rozvoj a výstavbu.

 

Studie zhodnotila stav a potenciál parku a navrhla dlouhodobou koncepci revitalizace rozdělenou do realizačních etap. Jako podklad pro zpracování studie byly využity výsledky dotazníkového šetření o možné budoucnosti lokality, kterého se účastnilo 355 respondentů.

 

"Může tedy začít projektová příprava první etapy spočívající v rekonstrukci jezírka a oživení jeho nejbližšího okolí. K vlastní realizaci dojde během příštího roku," upřesnil Filip Vácha (TOP 09), radní odpovědný za investice do nemovitého majetku.

 

K napájení jezírka bude využita dešťová voda ze střech usedlosti Jezerka.

 

"Obnovíme tak dříve oblíbené místo, které je spolu s nedalekou usedlostí středobodem parku, a současně ušetříme zdroje pitné vody," dodal Tomáš Hrdinka (ANO 2011), radní pro životní prostředí a místní Agendu 21. 

 

Revitalizace parku Jezerka je naplánována na příští rokRevitalizace parku Jezerka je naplánována na příští rokRevitalizace parku Jezerka je naplánována na příští rokRevitalizace parku Jezerka je naplánována na příští rok
Zveřejněno: 23.08.2021 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout