Projekt parkovacích stání v ulici Kotorská jsme pozastavili

Praha 4 zatím pozastavila projekt navýšení počtu parkovacích stání v ulici Kotorská, který měl přinést obyvatelů této lokality 24 nových parkovacích stání. Realizace projektu by znamenala zvýšení parkovacích míst ze současných 51 stání na 75 stání, znamenala by ovšem také vykácení několika stromů a odstranění keřových porostů.

„Vyšli jsme vstříc těm obyvatelům, kteří se obávají o zeleň v Kotorské ulici, se Stranou zelených a jejich předvolební agitací naše rozhodnutí nijak nesouvisí,“ uvedl 1. zástupce starosty Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD).

Projekt na navýšení počtu parkovacích stání v ulici Kotorská zpracovala městská část Praha 4 po četných požadavcích obyvatel v této lokalitě. Z projektu vyplynula nutnost vykácet 6 kusů dřevin s obvodem 80 cm ve výšce 1,30 m nad zemí, pro které je třeba rozhodnutí orgánu ochrany přírody, dále odstranění několika solitérních keřových ploch o jednotlivé výměře do 40m² a 8 kusů dalších dřevin. Součástí žádosti o povolení kácení je i projekt sadových úprav, který počítá s výsadbou 14 kusů okrasných listnatých dřevin o obvodu kmene 16 – 18 cm a zapěstovanou korunou a 426 keřů a 371 popínavých rostlin.