Projekt kontejnerů na tříděný odpad pro nevidomé

Projekt kontejnerů na tříděný odpad pro nevidomé, který začal na jaře 2014 jako pilotní, pokračuje. Praha 4 nabízí deset separačních stanovišť s kontejnery označenými Braillovým písmem, kde mohou nevidomí a slabozrací odkládat a třídit jednotlivé komodity – papír, sklo, plast a nápojové kartony.

„Jsme první a zatím jedinou pražskou městskou částí a zcela určitě i prvním místem v České republice, kdo pilotní projekt obdobného charakteru realizuje,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Pevně věřím, že tento projekt pomůže našim nevidomým spoluobčanům odstranit další bariéru.“

Lokality pro umístění separačních stanovišť označených Braillovým písmem vytipovali zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, a to v místě bydliště nevidomých. Do projektu se zapojila obecně prospěšná společnost EVOK, která projekt financuje, a Pražské služby, které na jednotlivých nádobách pro separovaný odpad (papír, sklo, plast a nápojové kartony) zajistily instalaci štítků s piktogramy a nápisy v Braillově písmu.

„Potěšilo mne, že v rámci letošních oslav Dne Země se s touto možností třídění odpadů pro naše hendikepované spoluobčany seznámily děti z mateřských a základních škol naší městské části,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek.

Kontejnery pro tříděný odpad pro nevidomé jsou umístěny na těchto stanovištích: 
č. 31 Podolská 349/86 x U Vápenné skály
č. 61 Štúrova x Ružinovská
č. 91 Jílovská 1150/41
č. 123 Neveklovská x Jankovská
č. 139 Hlavní a Dunická
č. 151 Michelská x Ohradní
č. 177 Lomnického x Dačického
č. 230 Novodvorská 1130/179
č. 242 Pod Lysinami 473/23
č. 295 Na Pankráci 1690 x Hvězdova