Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022


Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2657 ze dne 1. 11. 2021 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022 (dále jen „Program“). Program byl zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu dne 3. 11. 2021 po dobu 90 dní, žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 6. 12. 2021 do 5. 1. 2022 včetně.

Program byl zveřejněn i na úřední desce MČ Prahy 4 do 5. 1. 2022. Text Programu včetně podmínek a ukázkových formulářů je přílohou tohoto oznámení.

Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022 Formuláře pro podání žádosti o dotaci je možné stáhnout na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu - záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, dále poslední odrážka – „Životní prostředí a energetika“ – „Program pro rok 2022“.

Zde také najdete text Programu, který byl schválen jako příloha č. 1 výše uvedeného usnesení.

Přímo se na magistrátní webové stránky  dostanete kliknutím na obrázek vpravo a zmíněný Program je ke stažení i ZDE .